Seneste nyt

01-Januar-2018

Afhentning af juletræer

Så kan du igen komme af med dit brugte juletræ. Læg det på græsarealet for enden af stikvejen ved siden af Lyøvej 6.
Juletræerne skal være helt fri for pynt, glimmer, fod og andet.
Sørg for at få juletræet over på græsarealet i uge 1, da de afhentes i uge 2.

13-Oktober-2017

Klage vedrørende muligt asfaltværk

Grundejerforeningen Ravnsholt påklager herved Allerød Kommunes afgørelse om, at Pankas’ planlagte asfaltfabrik ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at anlægget dermed ikke er VVM-pligtigt.Bestyrelsen i Grundejerforeningen Ravnsholt mener, at grundet virksomhedens karakter og den valgte placering tæt på bymæssig bebyggelse, herunder skole og daginstitution, bør der foretages en grundig undersøgelse af følgende forhold:

· Påvirkning af grundvand, idet Erhvervsområde Farremosen er et område med særlige drikkevansinteresser.
· Støj-, støv- og lugtgener for de omkringliggende naboer, særligt da der i den fremherskende vindretning ligger store boligområder.
· Trafikale forhold, idet asfaltproduktionen vil kræve adskillige lastbiler dagligt til og fra området.

Vi mener derfor, at den valgte placering er uhensigtsmæssig for en asfaltfabrik eller erhverv af denne type, og at man som minimum bør foretage en uvildig og fuld VVM-undersøgelse.Venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen RavnsholtFormand Jesper Letholm Wagn

Kasserer Lis Seierø

Sekretær Christian Holmegaard Nørskov

30-September-2017

Asfaltværk på vej i Farremosen

”En GRØN kommune går i SORT!”
P Asfaltværk på vej i Farremosen Et nyt asfaltværk drevet af Pankas A/S er på vej i erhvervsområdet ved Farremosen. Værket opføres på et område, som tidligere var en del af Birkholms planteskole. Tæt på bymæssig bebyggelse. Der planlægges en årlig produktion på op til 60.000-100.000 tons asfalt.
Dette fremgår af en redegørelse på Allerød Kommunes hjemmeside under ”Tilladelser og afgørelser” med titlen ”VVM-screening af asfaltværk”.
Byrådet har på baggrund af en VVM-screening (udfærdiget af Pankas!) truffet afgørelse om, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt *), og at det dermed ikke er VVM-pligtigt.
*) Formålet med en VVM-redegørelse er at give en grundig vurdering af virkningerne på miljøet ved etablering af et asfaltanlæg, og derved give myndighederne et godt beslutningsgrundlag – inden de træffer afgørelse om projektet. Denne mulighed har Allerød Kommune fravalgt!
Hvordan påvirkes miljøet og vores livskvalitet med hensyn til luftforurening (helbredsmæssige følger), vandforurening (kildeplads for vores vandværk), støjforurening (24/7), øget tung trafik (også på lokale vej), lugtgener (også ved transport) m.m. – ja, det må vi gætte os til!
Eller vi kan kræve udarbejdelse af en seriøs Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-rapport) som beslutningsgrundlag.
Det er op til os som borgere! Kommunens afgørelse kan påklages indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 9. oktober 2017. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk eller på www.borger.dk.
Der planlægges et borgermøde i kantinen på Ravnsholtskolen på mandag den 2. oktober – kl. 19:30! Følg med på Facebook-gruppen ”Farremosens Erhvervsområde” for yderligere information - og tag meget gerne del i debatten!
NB: På samme erhvervsområde er der tillige planlagt et halmfyret varmeværk, der skal levere varme til Farum samt et DHL-lager til NOVO!

06-April-2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling er afholdt onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00
i Lyngehallens sportscafe, Idrætsvej 14, 3540 Lynge.

KLIK på generalforsamling nedenfor og se dagsorden, referat mv. under 2017

06-April-2017

CONTAINERDATOER 2017

       
                                       Lyøvej         9-11   22.-23. april 2017         
                                       Ålekæret  44-46  22.-23. april 2017      
                                      

                                       Lyøvej         6-14   27.-28. maj  2017          
                                       Ålekæret    5-9     27.-28. maj  2017     
                                       

                                       Lyøvej        25-27  14.-15. oktober 2017            
                                       Ålekæret   35-37  14.-15. oktober 2017     

 

 

Grundejerforeningens dokumenter

Kontakt:

G/F Ravnsholt bestyrelse (2017):

Formand: Jesper Letholm Wagn

Kasserer: Lis Seierø

Sekretær: Christian Nørskov

grundejerravnsholt@gmail.com